Lịch khai giảng

Lịch khai giảng 2016

Khai giảng thường xuyên các lớp
Lớp Thời lượng học Thời gian học

Sơ cấp

Sơ cấp 1

60 tiết / khóa

Mỗi khóa học trong 5 tuần

Thứ (2-4-6) hoặc (3-5-7)

18:00 ~ 21:15

Sơ cấp 2
Sơ cấp 3
Sơ cấp 4

Sơ trung cấp

Sơ cấp 5
Sơ cấp 6
Sơ cấp 7
Sơ cấp 8

Trung cấp

Trung cấp 1

96 tiết / khóa

Mỗi khóa học trong 8 tuần

(khoảng 2 tháng)

Thứ (2-4-6)

18:00 ~ 21:15

Trung cấp 2
Trung cấp 3
Trung cấp 4
Trung cấp 5

Trung thượng cấp

Trung thượng cấp 1
Trung thượng cấp 2
Trung thượng cấp 3
Trung thượng cấp 4
Trung thượng cấp 5

Cấp tốc nguyên ngày

Cấp tốc N3

(từ zero hoặc N5)

Trọn khóa 960 tiết

Học trong 24 tuần

(khoảng 6 tháng)

Học cả ngày từ thứ 2~6

Sáng từ: 8:30 ~ 11:45

Trưa từ: 13:30 ~ 16:45

Cấp tốc N2

(từ N4)

Cấp tốc 1 buổi

Cấp tốc N4

(Từ zero chưa biết gì)

Trọn khóa 480 tiết

Học trong 24 tuần

(khoảng 6 tháng)

Thứ 2 ~ 6

Ca sáng: 8:30 ~ 11:45

Ca trưa: 13:30 ~ 16:45

Ca tối: 18:00 ~ 21:15

Câp tốc N3

(Từ N4)

Lớp luyện thi JLPT

Luyện thi N3

Trọn khóa 120 tiết

Học trong 10 tuần

(khoảng 2,5 tháng)

Thứ (2-4-6) hoặc (3-5-7)

18:00 ~ 21:15

Luyện thi N2

Tổng thời lượng 320 tiết

Chia làm 2 khóa, học trong 20 tuần (~5 tháng)

Mỗi khóa học trong 10 tuần (~2,5 tháng)

Thứ (2-4-6): 18:00 ~ 21:15 và thứ 7: 8:30 ~ 11:45

Hoặc

Thứ (3-5): 18:00 ~ 21:15

và Thứ 7: 8:30 ~ 11:45; 13:30 ~ 16:45

Tiếng Nhật dành cho trẻ em

dành cho trẻ em từ 6 ~ 15 tuổi

8 tuần / khóa

Thứ 3-5 hoặc 2-4

17h45 ~ 19h15

Tiếng Nhật IT

Đã đạt trình độ tương đương N4 và mong muốn sang Nhật làm việc với tư cách KỸ SƯ IT.

64 tiết / 8 tuần / khóa

Thứ 7 và Chủ Nhật (8:00~11:15)

Hoặc nguyên ngày thứ 7 (8:00~11:15 - 13:30~16:45)

Lớp học

Sơ cấp

Sơ cấp 1 Sơ cấp 2 Sơ cấp 3 Sơ cấp 4
Thời lượng học

60 tiết

Mỗi khóa học trong 5 tuần

Thời gian học

Thứ (2-4-6) hoặc (3-5-7)

18:00 ~ 21:15

Lớp học

Sơ trung cấp

Sơ cấp 5 Sơ cấp 6 Sơ cấp 7 Sơ cấp 8
Thời lượng học

60 tiết

Mỗi khóa học trong 5 tuần

Thời gian học

Thứ (2-4-6) hoặc (3-5-7)

18:00 ~ 21:15

Lớp học

Trung cấp

Trung cấp 1 Trung cấp 2 Trung cấp 3 Trung cấp 4 Trung cấp 5
Thời lượng học

96 tiết

Mỗi khóa học trong 8 tuần

(khoảng 2 tháng)

Thời gian học

Thứ (2-4-6)

18:00 ~ 21:15

Lớp học

Trung thượng cấp

Trung thượng cấp 1 Trung thượng cấp 2 Trung thượng cấp 3 Trung thượng cấp 4 Trung thượng cấp 5
Thời lượng học

96 tiết

Mỗi khóa học trong 8 tuần

(khoảng 2 tháng)

Thời gian học

Thứ (2-4-6)

18:00 ~ 21:15

Lớp học

Cấp tốc nguyên ngày

Cấp tốc N3

(từ zero hoặc N5)

Cấp tốc N2

(từ N4)

Thời lượng học

Trọn khóa 960 tiết

Học trong 24 tuần

(khoảng 6 tháng)

Thời gian học

Học cả ngày từ thứ 2 ~ 6

Sáng từ: 8:30 ~ 11:45

Trưa từ: 13:30 ~ 16:45

Lớp học

Cấp tốc 1 buổi

Cấp tốc N4

(Từ zero chưa biết gì)

Câp tốc N3

(từ N4)

Thời lượng học

Trọn khóa 480 tiết

Học trong 24 tuần

(khoảng 6 tháng)

Thời gian học

Thứ 2 ~ 6

Ca sáng: 8:30 ~ 11:45

Ca trưa: 13:30 ~ 16:45

Ca tối: 18:00 ~ 21:45

Lớp học

Lớp luyện thi JLPT

Luyện thi N3 Luyện thi N2
Thời lượng học

Trọn khóa 120 tiết

Học trong 10 tuần

(khoảng 2,5 tháng)

Tổng thời lượng 320 tiết

Chia làm 2 khóa, học trong 20 tuần (~5 tháng)

Mỗi khóa học trong 10 tuần (~2,5 tháng)

Thời gian học

Thứ (2-4-6) hoặc (3-5-7)

18:00 ~ 21:15

Thứ (2-4-6): 18:00 ~ 21:15 và thứ 7: 8:30 ~ 11:45

Hoặc

Thứ (3-5): 18:00 ~ 21:15

và Thứ 7: 8:30 ~ 11:45; 13:30 ~ 16:45

Lớp học

Tiếng Nhật dành cho trẻ em

dành cho trẻ em từ 6 ~ 15 tuổi

Thời lượng học

8 tuần / khóa

Thời gian học

Thứ 3-5 hoặc 2-4

17h45 ~ 19h15

Lớp học

Tiếng Nhật IT

Đã đạt trình độ tương đương N4 và mong muốn sang Nhật làm việc với tư cách KỸ SƯ IT.

Thời lượng học

64 tiết / 8 tuần / khóa

Thời gian học

Thứ 7 và Chủ Nhật (8:00~11:15)

Hoặc nguyên ngày thứ 7 (8:00~11:15 - 13:30~16:45)

Lưu ý: Thời gian học có thể thay đổi nếu số lượng học viên đăng ký từ 8 ~15 học viên

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY